WMS Yazılımı Nedir?

 

WMS (Warehouse Management System)– Depo Yönetim Sistemi :

İşletmelerdeki depolarda bulunan tüm malzemelerin miktarlarını ve hareketlerini planlama ve yönetmekle sorumludur. Depo yönetim sistemi depo süreçlerini ve bunlara bağlı işlemleri koordine eder.

Sorumlulukları:

 • Malzeme bilgi (kart) yönetimi
 • Envanter yönetimi (stok tutma, stok sayım… )
 • Sipariş planlama (girişler, mal çekme, çıkış siparişleri…)
 • Depo operasyonları ( mal kabul, ikmal, sipariş toplama, paketleme, nakliye…)
 • Güvenlik yönetimi (kullanıcılar, görevler, izinler… )

 

WCS (Warehouse Control System) – Depo Kontrol Sistemi :

Depodaki gerçek zamanlı faaliyetleri yönetir ve alt sistemlerin maksimum verimlilikte kullanılabilmesi gerekli yönlendirmeleri yapar.

 Sorumlulukları:

 • Depo alanı ve lokasyon yönetimi (depo alanları, depo bölgeleri, gruplar, raf yönetimi…)
 • Yük taşıyıcıların(konveyör, robot, mekik…) yönetimi
 • Karar stratejileri göz önünde bulundurularak koridor ve lokasyon seçimi
 • Parti, müşteri ve sıra göz önünde bulundurularak siparişin yürütülmesi

 

MFC (Material Flow Control) – Malzeme Akış Kontrol :

Malzeme elleçleme (malzeme taşıma) sistemleri içinde yüklerin transferi için güzergahları belirler ve taşınmasını koordine eder. MFC (Malzeme akış kontrol) saha kontrolcüleri ile üst seviye yazılımlar arasında köprü görevi görür.

 Sorumlulukları:

 • Saha kontrolcüleri ile haberleşerek yük taşıyıcılarının istenilen noktalara hareketlerinin sağlanması
 • Malzemenin, transfer için birden fazla yük taşıyıcından geçmesi gereken durumlarda; yük taşıyıcılarının sıralı ve koordineli çalışmasının sağlanması
 • Yük taşıyıcılarının rotalarının belirlenmesi
 • Donanımsal özellikleri ve kısıtlamalar göz önünde bulundurularak cihazların en optimize şekilde çalıştırılması.
 • Saha kontrolcüleri ve cihazları ile ilgili anlık bilgilendirme yapılması.

 

MC (Machine Control) – Makine Kontrolü :

Malzeme taşıma ve otomatik depolama için kullanılan makineleri; üst seviye yazılımlarından gelen komutlara uygun alarak çalıştırılmasıdır.

Sorumlulukları:

 • Sistemdeki tüm mekanik ve elektronik malzemelerin kontrolü (konveyörler, robotlar, mekikler, cihazlar, haberleşme ekipmanları…)
 • Mekanik ve elektriksel olarak sistemin ve kullanıcıların güvenliğinin sağlanması
 • Mekanik ve elektriksel sistem ile ilgili uyarıların yapılması.

2Bee Yazılımı Nedir ?

2Bee Otomatik Depo Yönetimi Yazılımı :

Geliştirdiğimiz sistemlerin yönetimi ve müşteri işletmesine tam uyumlu yazılım çözümlerimiz tamamen kendi yazılımlarımızdır. İlk WMS yazılımımızı 12 yılı önce yapmış ve günümüze kadar geliştirerek kullanmaya devam etmekteyiz. WMS yazılımımız esnek yapısı gereği işletmelere çok kolay entegre edilmektedir.

2Bee yazılımı otomatik depolar için özelleşmiş bir yazılımdır. Depo yönetim sistemlerindeki depo kontrol (WCS), malzeme akış (MFC) ve makine kontrol (MC) işlemlerinin tamamını ve depo yönetiminin de(WMS) bir bölümünü içerisinde bulundurur.

İşletmelerin kullandığı ERP yazılımları ile kolayca entegre olabilir. İşletmenin planlama, üretim , satın alma, sipariş gibi işlemlerin yürütüldüğü ERP yazılımının depo işlemlerini saha ile birleştirmiş olur.

2Bee, otomatik depoyu besleyen veya devamı niteliğinde olan sistemlerle de entegre olabilir. Yani depo sonundaki dağıtım sistemine veya depoyu besleyen konveyör sistemlerine bağlanarak işletmenin malzeme akışının büyük bir kısmı otomatikleştirilebilir.

Bu entegrasyonlar(ERP, besleme ve dağıtım sistemleri…); malzeme taşıma işlemlerinde evrak trafiğini, insan trafiğini ve hata oranını en aza indirir, zaman kazandırır. Üretim emri ile birlikte üretim hatlarına, depolardan otomatik olarak malzeme aktarımı veya Sevkiyat emri ile depolardan otomatik olarak kamyonlara ürün taşınması gibi işlemler bir işletmenin iş hacminin büyümesine olanak tanır.

Barkod, RF okuyucu gibi cihazlarla girişler otomatikleştirilir, ürün teyidi yapılır veya çeki listesi gibi listeler oluşturulabilir.

FIFO, LIFO, LEFO , ABC analizi gibi işlemlerin işletilebilmesi, akıllı stok yönetimi (malzeme kullanma sıklığına göre stok dizimi… ) gibi algoritmalar uygulanır. İşletme çalışma şekline göre davranış şekilleri ayarlanabilir (Sistem boşta kaldığında depo raf düzenlemeleri yapılır).

Son kullanıcı arayüzleri işletmeye özel olarak oluşturulur. Stok takibi, çıkış takibi, stok alanı yönetimi, sayım, stok hareket analizi, kullanıcı yetkilendirmeleri gibi işlemler bu arayüzlerden yapılır.

 

2Bee Sistem Mimarisi :